top of page

שכונת ילדותי


שכונת ילדותי

.ילדים מציירים בתים וגם אמנים גדולים ציירו בתים ?מה זה בית בציור, מה הוא מייצג .אני מאמינה שלכל אחד הבית מסמל משהו אישי משלו, אין חוקים ברורים של פרשנות .לפעמים בית הוא געגוע לילדות, געגוע להורים, למי שהייתי .לפעמים בית מסמל מקום בטוח, ולפעמים את המשפחה שבניתי בבגרותי .יש המפרשים את דימוי הבית כדיוקן עצמי, החלונות כעיניים, הדלת פה האם הם סגורים או פתוחים, האם קירות הבית יציבים, האם יש שביל המוביל לבית

האם אנו מזמינים אנשים לראות ולפגוש אותנו באיזה צבעים אנו משתמשים לצביעת הבית, האם הוא בית רעוע וישן או חדש, אולי ארמון

.היום בניתי לי שכונה קטנה ...בית עבורי הוא מושג מורכב

בקיבוץ בחינוך משותף עם עוד 17 ילדים בבית אחד שאינו בית הוריי, עם ילדים אחים ואחיות שאינם אחיי בקשר דם. עברנו ממבנה אחד לשני לאורך התבגרותנו

כשאמרנו בית התכוונו לקיבוץ עצמו לדשא, לעצים, לאדמה ולאנשים .האם העיסוק בבית ביצירה פותר משהו, או משחרר, איני יודעת

בי הוא בוודאי העלה המון מחשבות ?האם בשבילכם בית ביצירה הוא רק בית


bottom of page