top of page

מחברת ג'ינס


...יש לי וידוי קטן

!אני אוהבת למחזר הבוקר, בשנייה האחרונה לפני הפח, לקחתי את הג'ינס הישן של בעלי והחלטתי להפוך אותו למחברת :החומרים מחברת עם כריכה קשה ג'ינס ישן מספריים טובים דבק חזק, רצוי דבק המיועד לבד - גוטרמן סרט יוטה כפתורי עץ יצירתיות וזמן פנוי

:טיפים לגהץ לפני - אני לא אוהבת וזה ניכר אם מדביקים כיס לשים בתוך הכיס משהו כדי שהדבק לא ידביק את הכיס למחברת, כלומר שיהיה ניתן להשתמש בכיס אלא אם כן רוצים שיהיה רק קישוט

!מוזמנים לנסות


bottom of page