top of page

הציורים הנפלאים של פליקס נוסבאום ששרדו אחריו


הפוסט השני שלי השבוע מוקדש לצייר הנפלא פליקס נוסבאום (Felix Nussbaum). נוסבאום נולד באוזנבריק, גרמניה ב-1904. הוא למד ציור בהמבורג, ברלין ורומא. נוסבאום נולד למשפחה יהודית פטריוטית גרמנית, אביו פיליפ לחם במלחמת העולם הראשונה, והיה צייר חובב. נוסבאום בחר ללמוד ציור בצורה מקצועית, ונסע ללמוד בהמבורג ובברלין. הוא החל לזכות בהכרה כצייר ב-1931 בברלין, ואף זכה במלגת לימוד יוקרתית ונסע ללמוד בוילה מאסימו ברומא. עם עליית הנאצים לשלטון ב־1933, נשללה מנוסבאום מלגת הלימוד, והוא וחברתו לחיים פלקה פלטק, העבירו את השנים הבאות באיטליה צרפת ובלגיה עם חשש מתמיד לקיומם. נוסבאום היה אמן גרמני שצייר בצבעוניות חיה ובאקספרסיביות רבה, דיוקנאות, נופים ונושאים נוספים, עם עליית הנאצים לשלטון, צבעיו התקדרו ולאט לאט החלה לחדור ליצירתו הזהות היהודית, מראות המלחמה, האסירים, הפליטים, הגורל היהודי והמוות. ב־1940 עם פלישת הנאצים לבלגיה נתפס נוסבאום ונשלח למחנה הריכוז סן סיפריאן בדרום צרפת. במחנה המשיך נוסבאום לצייר ציורים כמו "בית הכנסת במחנה" המתאר גברים מתפללים עוטים טליתות לצד מבנה פח. לאחר ארבעה חודשים במחנה, הצליח נוסבאום להמלט לבריסל. משנת-1941 ל־1944 התחבאו הוא ואשתו שנישאו ב־1937 בעליית הגג של בית חבריהם. בעודו במסתור מצייר נוסבאום את מרבית ציורי המחנה, טבע דומם וכן ציורי בדידות ופחד. ציוריו מתקופה זאת "דיוקן עצמי עם פספורט" ועבודתו האחרונה "מחול המוות", משקפות היטב את מצבו ומצבם של היהודים בשנים איומות אלו. ב־21 ביוני 1944, חודש אחד לפני שחרור בלגיה, נעצרו נוסבאום ואשתו כתוצאה מהלשנה, ונשלחו על ידי הנאצים ברכבת האחרונה לאושוויץ אל סופם, כמו כל משפחתו. בשנת 1970 נמצאו קרוב למאה מציוריו של נוסבאום שהיו אצל רופא שיניים מבריסל שאחסן אותם לאחר שנשלחו אליו על ידי אביו של פליקס נוסבאום. רבים במצב של ריקבון כתוצאה מלחות. ב-1971 נערכה, בכנסייה מקומית בעיר הולדתו אוזנבריק, תערוכה מציוריו, לאחריה התגלתה קבוצה שנייה מציוריו ועוד קבוצות ציורים נוספות אצל מכרים באירופה ובאמריקה. בשנת 1983 החליט המוזיאון המקומי באוזנבריק להציג תערוכה קבועה מציוריו, וב-1994 החלה עיריית אוזנבריק בבניית מוזיאון מיוחד לזכרו של נוסבאום שמכיל כמות גדולה מעבודותיו. המוזיאון החדש תוכנן על-ידי האדריכל דניאל ליבסקינד, והוא מכונה "המוזיאון ללא מוצא" משום שבנוי כמסדרון אחד היקפי המשקף את התסכול וחוסר התקווה שמאפיינים את ציוריו של נוסבאום.

נוסבאום, נגד כל הסיכויים שרד כמעט עשור שלם בסתר, ללא תעודות, נעזר בחבריו ובמשפחתו, אך חודש לפני שחרור בריסל נתפס גם הוא, אולם יצירותיו הרבות ששרדו אחריו, ממשיכות לספר את סיפורו, סיפור משפחתו וסיפור העם היהודי.

"שני יהודים" פליקס נוסבאום, 1926. שמן על בד. בציור נראה פנים בית הכנסת באוסנברוק.

פליקס נוסבאום בלאגר 1940 שמן על בד 42X47 סמ

פליקס נוסבאום דיוקן גבר בלתי מזוהה, 1941 גואש על נייר 60.3x70 סמ.

דיוקן עצמי עם תפוח 1936

פליקס נוסבאום חוף ברפאלו, 1934 גואש על נייר 34,8x49,8 סמ'

פליקס נוסבאום מראה גינה, 1938 גואש על נייר 31.8x39 סמ.

פליקס נוסבאום מראה מעל הגגות, 1940 גואש על נייר 70.5x55.4 סמ.

פליקס נוסבאום מראה תעלה, 1935 גואש על נייר 50x64 סמ.

פליקס נוסבאום דומם עם מסיכה , כפפה וכדור-רגל, 1940 גואש על נייר 48.7x65 סמ.

פליקס נוסבאום (1904-1944) הפליט, בריסל, 1939 שמן על בד 59.7x74.7 ס"מ אוסף מוזיאון האמנות, יד ושם, ירושלים

פליקס נוסבאום בית הכנסת במחנה, 1941 שמן על עץ 49.8x64.8 סמ.

"המקוללים" מאת פליקס נוסבאום, 1944. שמן על בד.

"פחד", פליקס נוסבאום, 1941. דיוקן עצמי עם האחיינית מריאן. שמן על בד. התמונה באדיבות המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית

"דיוקן עצמי עם תעודת זהות יהודית", פליקס נוסבאום, סוף 1943, ככל הנראה. שמן על בד.

"דיוקן עצמי במחנה", פליקס נוסבאום, 1940. שמן על עץ.

Felix Nussbaum

Fish Market

דיוקן עצמי בבגדי הצייר

"ניצחון המוות (מחול המוות)", פליקס נוסבאום, 1944. שמן על בד.

פליקס נוסבאום האסון הגדול, לערך 1939 דיו ומגוון על נייר 54.5x67 סמ.

"חורבן (1)" מאת פליקס נוסבאום, 1933 בקירוב. דיו ומכחול על נייר.


bottom of page