top of page

אוסף אוסקר גז דה קסטלנואובו – אוסף יצירות של אמנים יהודים שנספו בשואה


ארוחה בשדה, נתן גרונצוויג, 1880-1943

ז'ורז' אשר, נוף, 1884-?

נטלי קרמר, העצים, 1883 או 1891?

ערב יום השואה הוא תמיד עצוב עבורי, יום שמזכיר לי דברים שאני מצליחה לעתים לשכוח, בחיי עמוסי העשייה.

השנה אני מלווה קבוצה מקסימה של יהודים מדרום אמריקה שבאו לארץ לראשונה. במסגרת שהותם בארץ אני מדריכה אותם במוזיאונים ובמוסדות תרבות ישראליים שונים. לקראת המפגש שלנו היום ניסיתי לחשוב על פעילות מתאימה לערב יום השואה.

החלטתי לקחת אותם לראות את אוסף אוסקר גז דה קסטלנואובו – אוסף יצירות של

אמנים יהודים שנספו בשואה.

האוסף מוצג במוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה שהוא עצמו ממוקם בנקודת הנוף הנפלאה ביותר בחיפה.

מוזיאון הכט כולל תצוגה ארכיאולוגית יפהפייה ואגף אמנות מכובד ביותר. באגף זה מוצגות בתצוגת הקבע יצירות מאוסף האמנות של משפחת הכט. באוסף זרמים חשובים באמנות החל מאמצע המאה התשע-עשרה, עם דגש על אימפרסיוניזם וכן אמנים יהודים מאסכולת פריז כמו מאנה כץ, סוטין, מודליאני, פיסארו, מאנה, מונה, ואן גוך ועוד.

ז'אק ציטרינוביץ', נערה צעירה מסתרקת, 1893-1942

ד"ר אוסקר גז ז"ל, היה אספן אמנות שוויצרי והאוסף שתרם לאוניברסיטה ב 1978, מונה 137 יצירות של 18 אמנים יהודים שנספו בשואה. מתוך האוסף מוצגות כעת מספר בודד של יצירות, אך אחת לתקופה מוציאים ומציגים את האוסף בשלמותו. ד"ר גז החל להקים את האוסף שלו מיד בתום המלחמה ב 1945. הוא נפגש במקרה עם עבודות של אמנים שנספו בשואה והמשיך ברגישות לאסוף עבודות מעיין אלו במשך 30 שנה. כל היצירות נמצאו ונרכשו בפריס, כל 18 האמנים שאיש מהם לא הפך לאמן מפורסם, נעצרו ונרצחו על-ידי הנאצים. האוסף של אוסקר גז אינו רק זיכרון לאמנים שנספו בשואה, הוא גם תיעוד חשוב ליצירה של 18 האמנים שהיו חלק מאסכולת פריס, תיעוד לכישרון רב שאבד, שמשאיר אותי עם שאלות על תרבות ויצירה שלמה שנמחקה בהיסטוריה של העם היהודי.


bottom of page