top of page

פסלי חיות פראיות ואנושיות - בת' קבנר


הפוסט הזה מוקדש לפסלת מורכבת ומרגשת בעיני בת' קבנר Beth Cavener. קבנר מנסה לתפוס בפסליה את האינסטינקטים החייתיים הפרימיטיביים האורבים בעומקים שלנו, אותם אינסטינקטים הממתינים להזדמנות לגלוש החוצה ברגע אחד לא מודע. הפסלים שקבנר יוצרת מתמקדים בפסיכולוגיה האנושית, מופשטת מההקשר ומקול ההיגיון ומובעת דרך בעלי חיים וצורות אנושיות. הגוף הוא גוף החיה, הדיוקן אנושי אוניברסלי. מעל פני השטח, הדמויות האלה פראיות, חייתיות, נמצאות באיזו תנועה פנימית ברגע של מתח בזמן. מתחת לפני השטח הדמויות מכילות בתוכן את התכונות האנושיות של פחד, אי-הבנה, אגרסיה ואדישות. האינטראקציה בין בני האדם והחיות מראה דפוס מסובך של מחוות גוף תת-הכרתיות המסגירות כוונה ומוטיבציה. במילים אחרות, קבנר מראה לנו איך התנועה של הגוף וההבעה מסגירה את שבליבנו. לטענתה, המילים שלא נאמרות, הן הרבה יותר חשובות מאלה שנשמעות בקול. היא למדה לקרוא משמעויות בסימנים מעודנים, במבטים, בדרך בה אדם אוחז יד של אחר, בזווית הראש ובמחוות בלתי מודעות קלושות ביותר. קבנר מסתמכת על שפת הגוף של בעלי החיים בעבודתה, כמטאפורה לאותם דפוסים חבויים בנו, והופכת את הנושא החייתי לדיוקנאות פסיכולוגיים אנושיים. היא רוצה לחטט באותם קצוות לא נוחים ומוזרים בין החיה לבין בן-האנוש. החיות מסובכות במאבק פנימי וחיצוני, מביעות תסכול על הנטייה האנושית לאכזריות וחוסר הבנה. משהו במבט הישיר שלהן נראה מודע ויודע. בתהליך עבודתה קבנר בוחנת כל רגש במשך שנים, לדוגמה עבודה על פסל העוסק בפחד ילווה בעשרות הכנות, חקירה, כתיבה, סקיצות ומודלים. תהליך הבנייה של הפסלים מורכב ביותר, היות ומדובר בפסלי חימר ענקיים וכבדים הבנויים על קונסטרוקציות ברזל.

** בבקשה קיראו את שמות היצירות המופיעים לצד כל תמונה **

Tangled Up In You

i am no one

Don’t go…

Tribute

Shadow Partner

A Safe Place

Limerence

“The Sanguine 2” (The Rabbit)

Forgiveness

The Choleric -The Wolf


bottom of page